Resultat

Resultat John Bauer Trail Run

Resultat 2022 (html)  Liverapportering
Resultat 2021 (pdf)    Resultat 2021 (html)
Resultat 2020 (pdf)    Resultat 2020 (html)
Resultat 2019 (pdf)    Resultat 2019 (html)
Resultat 2018 (pdf)    
Resultat 2017 (pdf)   
Resultat 2016 (pdf) 
Resultat 2015 (pdf)    

Resultat Salomon Trail Tour – Jönköping
Resultat 2014 (pdf)   
Resultat 2013 (pdf)   
Resultat 2012 (pdf) 
Resultat 2011 (pdf)
Resultat 2010 (pdf)    

Bästa tider
Top 20 – 10 km
Top 20 – 18 km
Top 20 – 22,5 km